Benim sitem

Jenaratör Vagonlarının Bölgelere Tahsisi

1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5.BÖLGE 6.BÖLGE 7.BÖLGE
003-0 Cummins 053-0 D 6063TK05 004-8 Cummins 002-2 Cummins 028-7 DEUTZ 017-0 92V Detroit 001-4 Cummins
005-5 Cummins 054-8 D 6063TK05 009-7 Cummins 019-6 DEUTZ 045-1 92V Detroit 018-8 92V Detroit 006-3 Cummins
011-3 Cummins 055-5 D 6063TK05 016-2 Cummins 027-9 92V Detroit   020-4 92V Detroit 007-1 Cummins
012-1 Cummins 056-3 D 6063TK05 010-5 Cummins 030-3 DEUTZ   025-3 92V Detroit 008-9 Cummins
013-9 Cummins 057-1 D 6063TK05 021-2 Cummins 031-1 92V Detroit   029-5 92V Detroit 039-4 92V Detroit
014-7 Cummins 059-7 D 6063TK05 022-0 Cummins 035-2 DEUTZ   032-9 92V Detroit  
015-4 Cummins 060-5 D 6063TK05 026-1 Cummins 036-0 D 6063TK05   034-5 92V Detroit  
024-6 D 6063TK05 061-3 D 6063TK05 051-3 D 6063TK05 040-2 D 6063TK05   037-8 92V Detroit  
033-7 D 6063TK05 062-1 D 6063TK05 052-2 D 6063TK05 041-0 D 6063TK05   038-6 92V Detroit  
048-5 D 6063TK05 063-9 D 6063TK05 065-4 D 6063TK05 042-8 DEUTZ   043-6 92V Detroit  
050-1 DEUTZ 073-8 D 560 HK35 066-2 D 6063TK05 049-3 DEUTZ   044-4 DEUTZ  
064-7 D 6063TK05 074-6 D 560 HK35 067-0 D 6063TK05 150-9 D 6063TK05   046-9 DEUTZ  
069-6 D 6063TK05 075-3 D 560 HK35 068-8 D 6063TK05 151-7 D 6063TK05   047-7 DEUTZ  
076-1 D 560 HK35 079-5 D 560 HK35 070-4 D 6063TK05 152-5 D 6063TK05      
077-9 D 560 HK35 081-1 D 560 HK35 023-8 D 6063TK05 153-3 D 6063TK05      
078-7 D 560 HK35 082-8 D 560 HK35 072-0 D 560 HK35 154-1 D 6063TK05      
080-3 D 560 HK35            
083-7 D 560 HK35            
084-5 D 560 HK35            
085-2 D 560 HK35            
             
TOPLAM = 20 TOPLAM = 16 TOPLAM = 16 TOPLAM = 16 TOPLAM = 2 TOPLAM =13 TOPLAM = 5
MEVCUT TOPLAMI = 88          
Karesi Eks. = 2 4 Eylül = 3 İzmir Mavi = 2 Doğu Eks. = 4 Elazığ Yed. = 1 Toros Eks = 2 32617/32618 = 2
İçanadolu = 3 Çukurova = 2 9 Eylül = 2 Güney-V.gölü = 4 Malatya Yed. = 1 62517/62518 = 3 32207/32208 = 2
Meram = 2 Erzurum = 4 31001/31002 = 3 Sivas Yed. = 2   Fırat Eks = 2 Afyon Yed. = 1
Pamukkale = 2 Ankara Yed. = 2 31702/31703 = 1 Divriği Yed. = 1   Erciyes Eks. = 1 Bakım Yed. = 1
Selanik = 1 Kayseri Yed. = 2 Halkapınar Yed. = 2 Kars Yed. = 1   Adana - Mersin = 3  
Ege Ekspresi = 2 Bakım Yedeği = 2 Balıkesir Yed. = 1 Erzincan Yed. = 1   Adana Yed. = 2  
Eskişehir Yed. = 2   Denizli Yed. = 1 Erzurum Yed. = 1   Konya Yed. = 1  
Alpullu Yed. = 1   Bandırma Yed. = 1 Bakım Yed. = 1   Bakım Yed. = 2  
Bakım Yed. = 3   Bakım Yed. = 3        
TOPLAM = 18 TOPLAM = 15 TOPLAM = 16 TOPLAM = 15 TOPLAM = 2 TOPLAM = 16 TOPLAM = 6
İHTİYAÇ TOPLAMI = 88          
        Cummins 2 x 250 kVA Güç 2 x 220 k W Aktif Güç
      8 V 92 Detroit 2 x 350 kVA Güç 2 x 300 kW Aktif Güç Schlieren boji - 120 km/h
             
      6063 TK Detroit 2 x 350 kVA Güç 2 x 300 kW Aktif Güç Y 32 boji - 160 km/h
      6063 TK Detroit 2 x 350 kVA Güç 2 x 300 kW Aktif Güç Schlieren boji - 120 km/h
      560 HK35 Detroit 2 x 350 kVA Güç 2 x 300 kW Aktif Güç Y 32 boji - 160 km/h
      DEUTZ 2 x 350 kVA Güç 2 x 300 kW Aktif Güç Schlieren boji - 120 km/h